Historia

 

FOT HISTORIA 

www.fot.fi

TAUSTOJA

Vuonna 1890
Suomen Sanomalehtimiesyhdistys perustetaan. Senaatti vahvistaa yhdistyksen säännöt,
mutta tsaari kumoaa senaatin päätöksen. Journalistiliiton perustaminen raukeaa 30 vuodeksi.

1900-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä journalistit perustavat poliittisia sanomalehtimiesyhdistyksiä.
Tuolta ajalta ovat peräisin Suomalainen Sanomalehtimiesliitto, Nuorsuomalainen Sanomalehtimiesyhdistys, Finlands Svenska Publicistförbund ja Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto.

1921
Suomen Sanomalehtimiesten Liitto (SSL) perustetaan 28. maaliskuuta.
….

1967
Ensimmäinen työehtosopimus solmitaan. Sopimusta vauhditetaan uhkavaatimuksella lakosta.
Samanlainen uhkavaatimus on esitetty jo 1958 ja 1962, mutta silloin ne raukeavat.
Suuri sääntöuudistus hyväksytään ja jäsenyyskarenssit poistetaan.

1968
Liitto siirtyy nykyiseen organisaatioonsa. Ensimmäinen liittokokous pidetään Aulangolla.
Lehtivalokuvaajat tulevat joukolla liiton jäseniksi.
Suomi siirtyy viisipäiväiseen työviikkoon.

Liitto on perustamassa Julkisen sanan neuvostoa, jonka tehtävä on tulkita hyvää journalistista tapaa.
Journalistiliitto

https://journalistiliitto.fi/fi/liitto/historia/
Vuonna 1963 puheenjohtajaksi valitun Jyrki A. Juutin tehtävä muutetaan päätoimiseksi.
Hänen jälkeensä puheenjohtajana toimivat Antero Laine 1974-1992, Pekka Laine 1992-2006 ja
Arto Nieminen 2006-2014 ja Hanne Aho 2015 –.

FOT synty

 www.fot.fi

FOT eli freelancer ohjelmatyöntekijät, nimi Freelance ohjelmatyöntekijät r.y. syntyi vuonna 1968 Helsingissä kun oli aika perustaa oma yhdistys Yleisradion työntekijöille jotka eivät olleet YLEen palkkasuhteessa vaan tekivät töitä projektiluonteisesti eli freelancereina. Yleisradio yleisti freelancereiden käyttöä eikä ottanut 1960 luvulla palkkatyöhön toimittajia.

Freelancereilla ei ole ollut eikä ole palkkatyösuhteessa olevien etuja eli kesälomia, palkallista sairastamisoikeutta. Palkka tuli ja tulee vain silloin kun työntekijä on paikalla ja tekee töitä – kuten yrittäjillä.

Free -lance yhdistyksen perustava kokous oli Insinööritalon kerhohuoneessa 5.6.1968 klo 19

Yhdistyksen hallitus

Vanhemmat toimittajat
Jaakko Jahnukainen
Paavo Einiö
Risto Vanari
Lenita Airisto

Nuoremmat toimittajat
Mikko Haljoki
Matti Mykkänen
Erkki Tuomioja
Rauna-Riitta Lahtela
Kari Hellner-Mattila

Tilintarkastajat
Toivo Gerdt
Kaija Biaudet

FOT kerää siipiensä suojaan muitakin kuin YLEläisiä

FOT liittyi vuonna 1971 Teknisten- ja erikoisammattien liittoon (Tekeri)
Tekeristä tuli 1970-luvun alussa SAK:n kokoomaliitto kaikille aloille, joita ei otettu muihin SAK:laisiin liittoihin.  Näitä olivat esimerkiksi Yleisradion eri henkilöstöryhmät, pop-muusikot, konsultti- ja suunnittelutoimistojen työntekijät. Yhteisenä nimittäjänä oli monenlaisia palkkaus, työaika ja muita työsuhdemuotoja.

Tämän muutoksen mukana tulivat myös freelancegraafikot mukaan, joista suurin osa ei  voinut kuulua työttömyyskassaan eri syistä, kuten toiminimi, toinen työ, apurahat, stipendit. He maksoivat vuosittaisen kannatusmaksun.

FOTin kannatusmaksun osalta sovittiin: jäsenet eivät kuulu työttömyyskassaan, eivät saa liiton lehteä, eivät saa kirjallista liiton jäsenkorttia eivätkä oikeusavusta. He saavat vain jäsenneuvontaa ja lakimieheltä tekijänoikeus neuvontaa. (jäsenien mukaan jo se että ilmoittaa kuuluvansa liittoon auttaa sopimusneuvotteluissa). FOTin lehdistökortin hoitaa osasto.

Freelancereiden lakon seurauksena vuosina 1975 ja 1978 freelancerit pääsivät työehto-sopimuksen piiriin ja Journalistiliitto hyväksyi FOTin jäsenistä ns. päätoimiset freelancerit.

Loput jäivät Tekeriin.

Tekerin yhtymän osastot sanoivat irti Teknisten ja Erikoisammattien Liitolta (Tekeri) Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:lle siirtyneen yhtymän ja liiton välisen yhteistoimintasopimuksen päättymään 1.3.2012.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTLn ja Freelance ohjelmatyöntekijät r.y. FOT YHDENTYMISSOPIMUS

PAM on edelleen Yleisradion Yhtyneet sopimuksen allekirjoittajana.

Freelancegraafikot – FOT n sisällä

http://www.freelancegraafikot.fi/Upload/pdf/F-GR-juhlakirja.pdf

Freelance ohjelmatyöntekijät ry:n (FOT) sisällä graafikot alkoivat toimia itsenäisenä ryhmänä vuoden 1975 aikana. Parissa vuodessa jäsenmäärä lisääntyi niin, että päätettiin perustaa oma FOT n sisällä toimiva työhuonekunta Freelance-graafikot.


Radio- ja tv-toimittajien liittoon ( RTTL) perustettiin 1975 Freelance Ammattiosasto ry FAO.

FOT oli ensimmäinen toimittajien ja media-alan freelancertyöntekijöiden yhdistys josta syntyi freelancer journalistit (FAO) ym

Sopimuksen perusteella FAOn luottamies on yhteinen FOTin kanssa.


Kopioston perustajajäsen ja jäsenjärjestö FOT

Vuonna 1975 perustettiin tekijänoikeusjärjestä Kopiosto. www.kopiosto.fi
FOT on Kopioston perustajajäsen.

Kopiostoon voi kuulua vain yhdistysjäsen. Yhdistyksen henkilöjäsen – toimittaja, valokuvaaja, graafikko – antaa valtakirjan omalle järjestölleen, sillä Kopiostossa käsitellään korvausasiat: sähköinen viestintä, kuva ja digitaalinen kuva. Korvaukset jaetaan järjestöjen kesken sovittujen prosenttien mukaan. Sähköinen viestintä jaetaan suoraan oikeudenomistajille ohjelmantekijöiden ilmoitusten perusteella. Vain pieni äänikorvaus jaetaan osaston esityksen perusteella hakijoille.

Valokopio ja digikorvaukset jaetaan järjestölle, joka jakaa sen jäsenille apurahoina hakemuksesta kuittia vastaan. Yli 80 % jaetaan apurahoina ja loput käytetään koulutus-, opintomatka-, virkistys- ja tiedotustoimintaan. Varojen käytöstä tehdään yksityiskohtainen selvitys Kopiostolle vuosittain.

FOTin edustaja osallistuu Kopioston päätöksentekoon ja tapahtumiin.
Yhteistyötä tehdään muiden järjestöjen kanssa, annetaan lausuntoja Opetusministeriölle ja Kopiostolle.
FOTin asema on vahva, koska yhdistys on toiminut aktiivisesti alusta asti ja
FOT on runsaasti edustettuna Kopiostossa.

 

FOT jäsenenä tekijäfoorumissa

 TEKIJÄFOORUMIN JÄSENJÄRJESTÖT:

Animaatioklinikka – Suomen animaationtekijät ry
Finlands svenska författareförening rf
Finlands Svenska Skådespelarförbund rf
Freelance Ohjelmatyöntekijät FOT ry
Grafia ry
Kuvittajat ry
Sarjakuvantekijät ry
Suomen arvostelijain liitto ry
Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry
Suomen elokuvaohjaajaliitto
Suomen Journalistiliitto ry
Suomen Journalistiliitto ry – Kääntäjien ammattiosasto KAOS ry
Suomen Journalistiliitto ry – Suomen freelancer-journalistit SFJ
Suomen Journalistiliitto ry – Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL
Suomen Journalistiliitto ry – Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL – freelance-ammattiosasto FAO
Suomen Kirjailijaliitto ry
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Suomen Nuorisokirjailijat ry
Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry
Suomen Näyttelijäliitto ry
Suomen Radio- ja TV-selostajat ry
Suomen Säveltäjät ry
Suomen Taiteilijaseura
Suomen tiedetoimittajain liitto ry
Suomen tietokirjailijat ry
Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto FINNFOTO ry
Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry
TeMe – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry

 

FOT in pressikortti toimii ympäri maailmaa, esittelyteksti 9 eri kielellä

FOT on ollut rakentamassa myös kansainvälistä yhteistyötä heti perustamisestaan asti, ensin lähinnä pohjoismaista yhteistyötä alan ammattilaisille.

FOTin puheenjohtajina toimii toimittaja Hannele Saxelin, alkaen 2000 luvun alusta –